Den svenska versionen av Kadettkårens Säkerhetspolitiska databank har publicerats

Databanken erbjuder mångsidig information om säkerhetspolitik. Vidsammanställandet av materialet har allmänt vedertagna principer gällande akademisk forskning och uppgörande av läroböcker följts. Databanken uppdateras och kompletteras med ungefär ett års intervaller.

Syftet med databanken är att

  • stöda undervisningen i skolor och på säkerhetspolitiska kurser,
  • fungera som säkerhetspolitiskt index,
  • fungera som källmaterial vid tävlingen ”Säkpol vetare” (länken),
  • betjäna alla medborgare vid faktaeftersökning och
  • stöda svenskundervisning.

Databanken nås via denna länk, och den svenska versionen nås via den svenska flaggan på högra sidan av toppmenyn  eller med mobiltelefonenappen från rullgardinsmenyn (symbol: tre strecken). Språkversionen kan bytas genom att trycka på flaggans ikon.

Den uppdaterade databasen innehåller totalt 380 sidor och 1100 foton och diagram.

***

 Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan tietopankin ruotsinkielinen versio on julkaistu.

Turvallisuuspolitiikan tietopankin tarkoituksena on

  • tukea opetusta kouluissa ja turvallisuuspolitiikan kursseilla,
  • toimia turvallisuuspolitiikan tietohakemistona,
  • toimia lähdemateriaalina lukiolaisten ”Turpotietäjä”-kilpailussa (linkki) sekä
  • palvella kaikkia kansalaisia tiedonhankinnassa

Päivitetty tietokanta sisältää yhteensä 380 sivua ja 1100 valokuvaa ja kaaviota.

Tietopankkiin pääsee tästä linkistä, josta ruotsinkieliseen versioon pääsee pöytäkoneella ylävalikon oikeassa reunassa olevasta ruotsin lipusta ja puhelinsovelluksella pudotusvalikosta (kolme allekkaista viivaa), josta pääsee myös valikkoihin. Siirtyminen kieliversioiden välillä tapahtuu lippukuvakkeita painamalla.

Tietopankin tarkoituksena on tukea opetusta kouluissa ja turvallisuuspolitiikan kursseilla, toimia turvallisuuspolitiikan tietohakemistona, toimia lähdemateriaalina lukiolaisten Turpotietäjä-kilpailussa sekä palvella kaikkia kansalaisia tiedonhankinnassa.

Päivitetyssä tietopankissa on kaikkiaan 380 sivua ja 1100 kuvituskuvaa ja kaaviota.