”Urkin viimeiset” – 65. kadettikurssin ja 49. merikadettikurssin 40-vuotishistoriikkiteos on ilmestynyt