Rauhan ajan suurin kokoontui jälleen

Rauhan ajan suurin täytti 50 vuotta

Neljän vuosikymmenen juhlaa – Tampere

Neljän vuosikymmenen juhlaa

Kurssikokous Budapestissa 15.-18.9.2005

Monessa mukana

Kurssi kokoontui Tammisaaressa