55-vuotistapaaminen 20.4.2023 Helsingissä

Tapaamiseen osallistui 23 kadettiveljeä ja 10 daamia.  Ohjelma oli suunniteltu kaksiosaiseksi niin, että aamupäivällä vierailimme klo 10.00 Kadettikoululla erillisen ohjelman mukaisesti. Iltajuhla vietettiin Suomenlinnan Upseerikerholla 18.00 perinteitä noudattaen.

Päivätilaisuus alkoi kunnian osoituksella sankariaulassa, jossa laskimme kaatuneiden upseerien muistolaatalle kukkaseppeleen. Laskijoina toimivat Jorma Hakala ja Ilkka Kouri. Tilaisuuden päätteeksi lauloimme J-P Koskisen johdolla Ateenalaisten laulun.

Maanpuolustuskorkeakoululla meidät toivotti tervetulleiksi Kadettikurssin johtaja komentajakapteeni Ossi Väisänen. Hän esitteli meille upseerikoulutuksen rakenteen ja MPKK:n tehtävät.

Puolustusvoimissa palkatun henkilöstön koulutus jakautuu sotatieteellisiin perus- ja jatkotutkintoihin sekä täydennyskoulutukseen. Perustutkinnot käsittävät sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Jatkotutkinnot käsittävät yleisesikuntaupseerin ja sotatieteiden tohtorin tutkinnot.

MPKK:n tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa Pv:n sekä RVL:n normaali- ja poikkeusolojen tehtävissä tarvittava osaava ja motivoitunut upseeristo sekä harjoittaa sotilaallista maanpuolustusta edistävää tutkimusta. MPKK suunnittelee ja järjestää sotatieteiden kandidaatin (SK) ja maisterin (SM), yleisesikuntaupseerin (YE) ja sotatieteiden tohtorin (ST) tutkintoihin johtavan koulutuksen.

MPKK johtaa sotilasopetuslaitoksissa ja Raja- ja merivartiokoulussa (RMVK) annettavaa sotatieteellisiin tutkintoihin kuuluvaa opetusta. MPKK järjestää myös palkatun henkilöstön täydennyskoulutusta sekä valtakunnalliset maanpuolustuskurssit ja niiden erikoiskurssit.

Esittely jatkui tutustumisella koulun tiloihin kadettien opastuksella. Daameilla oli seuraavaksi ”Naiset sotilasuralla” luento ja kadettiveljillä kurssikokous.

Kokouksen alussa pidimme hetken hiljaisuuden kuolleiden kadettiveljien muistoksi. Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Airio ja sihteeriksi Jyrki Ahvonen.  Sihteeri on lähettänyt kokouksen pöytäkirjan kaikille kadettiveljille sähköpostina.

Vierailumme MPKK:lla päättyi yhteiseen lounaaseen koulu ruokalassa.

Iltajuhlallisuudet alkoivat klo 18.00 Suomenlinnan upseerikerholla. Prikaatikenraali Pentti Airio toivotti osallistujat tervetulleiksi ja piti juhlapuheen.

”Arvoisat daamit, hyvät veljet tervetuloa iltajuhlaan.

Kadettihenki on syvällä sisimmässämme. Meistä hitsautui yhtenäinen joukko kahden ja puolen vuoden aikana ja majuri Erkki Kairan tarkassa valvonnassa.

Palvelimme virkauramme kylmän sodan aikana. Iloksemme Neuvostoliitto hajosi, Suomi liittyi Euroopan unioniin ja uskottiin presidentti Jeltsinin länsimaistavan Venäjää. Turha toive, Venäjä miehitti Krimin vastarinnatta ja uskoi kaappaavansa Ukrainankin salamasotataktiikalla. Toisin kävi.

Suomi anoi jäsenyyttä Pohjois-Atlantin puolustusliitossa. Jäsenyys vahvistettiin 4.4.2023. Oli siis kulunut kymmenen päivää vaille 85 vuotta siitä, kun itänaapurimme alkoi hiostaa meitä. Menetimme kaikki sukulaisia ja vanhempiemme tuttavia käydyissä sodissa. Olemme saaneet 30 liittolaista, jotka takaavat itsenäisyytemme jatkumisen tuleville sukupolville. Me kaikki niin arvon daamimme kuin te herrat upseerit olemme kylmän sodan veteraaneja.

Kohottakaamme malja vapaalle isänmaallemme!”

Siirryimme istumaan ”simppujoukkuettain” juhlapöytään ja Pentti Airio esitteli meille seuravan esiintyjän, Merisotakoulun johtajan kommodori Tuomo Meron.

Mero toivotti meidät tervetulleiksi ja kertoi Suomenlinna olevan osa kolmen vallan historiaa. Ruotsin vallan kausi 1748 – 1808, Venäläinen kausi 1808 – 1918 ja Suomalainen kausi alkoi 1918.

Hän esitteli meille Merisotakoulun. Merisotakoulu toimii suoraan merivoimien komentajan alaisuudessa. Koulu kasvattaa ja kouluttaa monitaitoisia ammattisotilaita meren ja rannikon vaihteleviin olosuhteisiin. Tutkimustyö tukee ja kehittää koko Merivoimia. Merisotakoulussa on vuosittain noin 350 opiskelijaa: merikadetteja, aliupseereita, reserviupseerioppilaita ja kantahenkilökuntaa.

Sadan hengen henkilöstössä on opettajia, jotka ovat Koulutuskeskuksessa sekä Korkeakoulu-, Täydennyskoulutus- ja Reserviupseeriosastoilla, tutkijoita Meritaistelu-keskuksessa ja esikunnan työntekijöitä. Opettajat ovat asiantuntijoita, jotka käyttävät monipuolisesti eri opetus- ja koulutusmenetelmiä. Koulusta valmistuvat merenkulkijat ovat kansainvälisen STCW-standardin (Standards for Training, Certification and Watchkeeping) mukaisia ammattimerenkulkijoita.

Upseerikerhon ravintolan menu: alkuruuaksi blinejä, mätiä ja smetanaa, pääruuaksi lampaan filettä punaviinikastikkeessa ja jälkiruuaksi jäiset karpalot. Kaksi kaatoa viiniä oman valinnan mukaan.

Illallisen aikana Kaarle Lange piti puheen naisille. Salin takaseinälle hän asetti pyörimään Kadettikurssi 52:n 40-vuotisdvd:n.

Kiitokset kaikille kadettiveljille, jotka osallistuivat juhlamme järjestelyihin.

Seppo Lahtinen