50. Kadettikurssin 57-vuotisjuhla Jyväskylässä 16.-17.9.2023

Syyskuun 15. päivänä 2023 tuli kuluneeksi 60 vuotta kurssimme alkamisesta. Maaliskuussa 19. päivänä tuli täyteen 57 vuotta kurssimme päättymisestä. Tätä me juhlimme Jyväskylässä Scandic Hotelli Laajavuoressa 16.-17.9.2023 poikaporukalla. Kolme kadettiveljeä oli ottanut mukaan tueksi ja turvaksi vaimonsa. Järjestelyistä vastasivat Risto Kauppinen ja Jaakko Rantala hyvin, kuten oli odotettukin.

Veljiä rupesi ilmestymään juhlapäivänä hotellin aulaan vastaanottopaikalle, missä Risto ja Jaska olivat meitä tervehtimässä, hyvissä ajoin ennen tulokahvia, joka tarjoiltiin klo 14. Oli mukava nähdä tuttuja, mutta joidenkin osalta tunnistaminen oli haasteellista. Oli tullut partaa ja painoa. Joillakin oli keppi mukana kolmantena jalkana. Kahvittelu muuntui sitten klo 14.30 kurssikokoukseksi.

Risto avasi kokouksen ja kutsui puheenjohtajaksi Pekka Teljamon. Sihteeriksi Pekka kutsui Harri Liikasen. Työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen pidettiin hiljainen hetki joukostamme poistuneiden muistoksi. Välittömästi sen jälkeen Harri näytti kuvat kaikista menehtyneistä, joita oli 83 merikadetit mukaan lukien. Seuraavana käytiin läpi kokoukseen saapuneet tervehdykset (13) ja lista veljistä, jotka olivat ilmoittaneet esteestä saapua paikalle (17). Paikalla oli 22 veljeä, joten 58 kadettiveljeä ei vastannut juhlakutsuun millään tavalla. Epäselväksi jäi, miksi näin oli käynyt.

Sitten päästiin raha-asioihin ja todettiin, että osanottomaksuista 2200,00 ja entisestä kurssin säästöstä 304,64 kertyi 2504,64 tulopuolelle. Menoja olivat tulokahvit, tilavuokrat, tulomalja, ateriat ja seppele, yhteensä 2114,00.  Näin tulevaa 60-vuotisjuhlaa varten  jäi säästöksi noin 390,24, josta pankki veloittaa kuukausittain 2,50 euroa tilinhoitomaksua.

Rahojen jälkeen oli vuorossa tärkeä kysymys eli ketkä järjestävät seuraavan juhlan. Alustuksena Harri näytti luettelon entisistä kokouspaikoista ja kuvan asuinpaikkakeskittymistä. Valitettavasti sieltä, missä ei ole vielä oltu, ei ollut paikalla osanottajia kuin yksi henkilö. Kun keskustelua ei kunnolla syntynyt, Pekka toi esille sihteerien tekemän esityksen, että toimikunta on sama, joka järjesti 55-vuotisjuhlan. Kokous hyväksyi yksimielisesti esityksen, joten toimikuntaan kuuluvat Matti Ahola, Seppo Lehto, Aulis Levä, Harri Liikanen ja Risto Rasku. Sihteerit kutsuvat toimikunnan ensimmäiseen kokoukseen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa täydentää kokoonpanoa. 60-vuotisjuhla pidetään pääkaupunkiseudulla ottaen huomioon osanottajien liikuntarajoitteet, joita on lisää odotettavissa.  Sihteerit olivat tarkistaneet ennen esityksen tekemistä, että kaikki mainitut ovat käytettävissä toimikuntaan.

Tämän kevyen väännön jälkeen katsottiin nuoruusmuistoja eli vanhoja ryhmäkuvia vuosilta 2009-2021 lähtien Karjalan Kannakselta ja päätyen Espooseen Korpilahti-hotelliin. Muissa asioissa muistutettiin yhteystietojen päivittämisen tärkeydestä ja vilkaistiin kurssikuulumisia Kadettikunnan sivuilta. Omaisille pyydettiin ilmoittamaan, että kuolemantapauksesta toivotaan tietoa Harrille, joka välittää suru-uutisen kurssiveljille ja leskille, jotka ovat uutisia toivoneet saavansa.  Pekka kiitti lopuksi järjestäjiä ja sihteeriä ja nuiji kokouksen päättyneeksi.

Kokous oli keskeytettynä kokousesitelmän ajan eli noin 1 ½ tuntia, kun yliopistolehtori Panu Moilanen piti esitelmän informaatioteknologian tuomasta murroksesta taistelukentällä.

Illalla klo 18.55 kokoonnuttiin hotellin aulaan, mistä siirryimme ulos ryhmäkuvaan ja sieltä sitten juhlaillalliselle omaan kabinettiin pitkään pöytään. Alkumaljat tuotiin jokaiselle istuutumisen jälkeen. Ruoka maistui puheensorinan säestyksellä ja sitten oli vapaan sanan aika. Lars Fredriksson korosti ystävyyttämme ja ”vanhan Suomen itsenäistä puolustusta”, jota olimme yhdessä luomassa antaen perusteita nykyiselle Nato-Suomen puolustusopille. Pekka Jouko esitti sanoja taidokkaasti laulaen. Kalervo Stranius kertoi opiskelustaan kurssin 2. tohtoriksi. Puhujien joukkoon nousi myös Markku Hämäläinen, joka kertoi kirjoittamisharrastuksestaan ja luki otteita kirjoittamastaan kirjasta.

Yllätyksenä hän lahjoitti saman kirjan lopuksi Harrille asianmukaisin tekstein (kuva yllä) varustettuna kadettiveljien kiitokseksi tehdystä työstä kurssin hyväksi. Kiitin tästä arvokkaasta huomionosoituksesta.

Sunnuntaiaamuna klo 09.00 lähdettiin sankarihautausmaalle, missä laskimme seppeleen muistomerkin juureen.

Tarmo Kauppila, Pekka Teljamo ja Risto Kauppinen laskivat seppeleen.

Hautausmaalta palattiin sateen saattelemana hotelliin. Oli jäähyväisten aika. Toivottavasti tapaamme suurena joukkona 2026. Meistä nuorimmat täyttävät sinä vuonna 82 ja vanhin 89 vuotta, jos elää saavat.

Harri Liikanen