42. kadettikurssin vapaaehtoistoiminta

Koonnos perustuu tietoihin uran varrella tai sen jälkeen syntyneistä vapaaehtoisen harrastustyön tuloksista tekijöiden ja heidän tuotteidensa luettelona.

Taltioinnilla tarkoitetaan kaikkien säilyviksi arvotettujen tuotteiden arkistointia ja arkistointiin sopimattomien tuotteiden säilöntää niin, että tiedot niiden sijainnista ovat saatavissa. Tällaisia ”tietovarastoja” ovat esimerkiksi kirjastot, taidelaitosten ja museoiden tilat, rekisteröityjen yhdistysten arkistot ja julkisten tilojen varastot tai avoimet näyttelyt ja tilat.

Kuva päivitetty viimeisen lounastilaisuuden jälkeen marraskuussa 2022. Takana keskellä repro kadettikoulun päärakennuksen lyijykynäpiirroksesta. Sen edessä vasemmalla kurssin standaari ja Suomen lipun oikealla puolella Kaaderilaulajien standaari. Piirroksen alla Esko Nurmisen muistolaatta, -paasi ja -risti. Oikealla Kadettiveljeys-partituuri. Edessä vasemmalta kurssijulkaisut Kalpa, minne veikään askeleemme, 50-vuotis- ja Kuusi vuosikymmentä kuvateokset.

Koonnoksen tarkoitus

Kokoamme samaan tietokantaan 42. kadettikurssin vapaaehtoistoiminnan tulokset, jotka ovat syntyneet uran aikana ja sen jälkeen eri alojen harrastusluontaisena toimintana joko ammattiin liittyen tai sen ulkopuolisten yhteisöjen piirissä. Kyseessä on kartoitus, jolla selvitetään veljespiirin laatua ja kirjoa yksilöllisten näytteiden koosteena. Toiminta eri harrastuspiirien luottamustoimissa ei sisälly tutkimukseen, koska ne on yleensä liitetty kunkin alan henkilötietoihin niiden matrikkeleissa.

Koonnos on tehty 42. kadettiveljien antamiin tietoihin perustuen ja tarkoitettu tietopohjaksi tutkijoille ja mahdolliselle laajennukselle muihin kursseihin. Se  ei ole täydellinen, koska yli puolet 42. kadettikurssista oli jo kuollut koonnoksen teon alkaessa. Suurimman osan tiedoista on koonnut kurssin tiedottaja. Lisäksi niitä on saatu omaisilta.

Luettelo lähetettiin kurssikokouksen päätöksen perusteella Kadettikunnan hallitukselle arvioitavaksi, halutaanko se laajentaa koonnoksen kaikki kadettikurssit käsittäväksi tutkimukseksi  kadettiupseeriston olemuksesta niillä reunaehdoilla, jotka aloitteessa on esitetty.

Tuotteet tekijöiden aakkosjärjestyksessä

Jaakko Aatolainen

Hitler, Stalin ja Stalingrad – Tahtojen taistelu, 2012, ISBN 978-951-23-5617-1 , 400 sivua.

Hirvijahti (Hirvieläinten metsästyksen käsikirja) / kirjoittajat: Juha K. Kairikko, Jaakko Aatolainen, Pentti Louhisola, Tuire Nygren, Seppo Takamaa / Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä 1997, ISBN  951-20-5092-7, 274 sivua

John Björkell

Lapinjärven kotiseutuyhdistys: Hembyggdsliv i Lappträsk. Hembyggdsförening 75 år, ISBN 952-99441-0-1:

  1. Lappträsk Skyddskår och Lotta Svärd, 24 sivua.
  2. Finlands Frihetskrig, händelser i södra Lappträsk, 10 sivua.

Mikko Heino

Kuusi vuosikymmentä. Kuvateos kurssin tapaamisista vuosien saatossa. Ifolor 2018. 48 sivua. (kuva sivulla 1)

Erkki Hietamäki

Muotokuva, taiteilija Svetlana Lulina.

Paljastus Lappeenrannan upseerikerhossa 7.9.2018, sijainti Rakuunapäässä.

Etelä-Karjalan Sotilaspoikien muistomerkki. Lappeenrannan Vesitorninmäen puistikossa. Luovutus kaupungille sotilaspoikien puheenjohtajana.

Jorma Kaarnola

Minne veikään askeleemme, Kadettikurssit 42. lento 42. maa 28 meri (rt) 40v,  päätoimittaja, kurssikustanne. RT-Print, Pieksämäki 1998, ISBN 952-90-9822-7, 187 sivua. (kts. kuva)

Antero Karvinen

Kestokyky ja sotatapahtumat, s. 113-145. Yhdessä Antti Juutilaisen kanssa kirjassa Talvisota, toimittaneet Pertti Pesonen ja Keijo Immonen.

Martti Keskitalo

Jalkaväen vuosikirjat v  1967-73, toimitussihteeri.

 Antti Ensio Mikkola

Kunnia – velvollisuus – tahto, Porin Prikaatin historia 1626-1985. –Yhdessä eversti Tauno Sutelan kanssa v.1986,

Varsinais-Suomen sk-piiri 1917-1944, v.1994.

Turunmaan Sk-piiri ja Lotta Svärd 1917-1944. v.2004.

Esko Nieminen

Kalpa, 42.Kadetti-, Lentokadetti- ja 28. Merikadettikurssin (rt) kurssijulkaisu. päätoimittaja, Kouvolan kirja- ja kivipaino 1958, 44 sivua. (kts. kuva)

”Emme elä ”Herran kukkarossa”, Juttu kirjassa Väitteitä ja Vastaväitteitä, s 19-29, toim Kadettikunta ry; ISBN 951-99507-9-6.

Yhdistyneet Kansakunnat ja rauhanturvatyö, alustuspuheenvuoro paneelikeskustelussa Paikkamme kansainvälisessä yhteistyössä, RUK:n 60-vuotisjuhlakirjassa Ympyröiltä suomalaiseen yhteiskuntaan, s.. 180, 188-191 ja 198-200; 421 sivua

Tiede ja Ase N:o 38 (1980) yhdessä HOA  Tapio Löppösen kanssa: Humanitaarisen oikeuden säännökset sodassa, s 40-78.

Tiede ja Ase N:o 78 (2001) Geopolitiikan merkitys jalkaväkimiinojen käyttörajoituksille ja

 -kielloille, s 159-184 ja 197.

Jalkaväen vuosikirja II (1962-63): Jalkaväkikouluttaja, hänen työnsä ja tehtävänsä, s 240-243.

Englantilais-suomalainen sotilassanasto; yhdessä Ilkka Tiihosen ja Hannu Pitkäsen kanssa, 1978, Valtion painatuskeskus 1978,  ISBN 951-25-0107-4. 149 sivua,

Toinen, uusittu painos, Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä 1989, ISBN 951-25-0475-8, 183 sivua.

Upseeri Euroopassa, WSOY, Juva 1987, ISBN 951-0-14693-5, 22.  221 sivua.

Savon murteen UAPINE vierasheimoisille, Pilot-kustannus Oy, Tampere 2004, ISBN952-464-165-8 . 65 sivua.

Kummikurssin viisi vuosikymmentä. Juttu Maavoimien 92 kadettikurssin kurssijulkaisussa, s 14 – 21, kuvat Mikko Heino, v.2006. 68 sivua.

Kasarmin kakarat, toim. yhdessä Heli Hanskin kanssa, taitto: Jorma Ursin, Kopijyvä, Jyväskylä 2008, ISBN 978-952-92-3997. 235 sivua.

Avasimme lapsuuden uudelleen. Kertomus siitä, mitä 12.6. merkitsi Kasarmin kakaroille. Kuvateos, Ifolor 0415756141. 36 sivua.

XXXIII International Congress on Military Medicine, Helsinki 2000: Abstract Book, lyhennelmä alustuksesta 165: Humanitarian and Ethical Aspects of the Military and Peace Keeping Operations, s. 170, ISBN 951-25-1142-8, Tummavuoren kirjapaino, Vantaa. 334 sivua.

Rajantakaisten Suomen alueiden palautuksen oikeudenmukaisuus kirjassa ProKarelia, s.45-53. ISBN 95198494-0-8. 90 sivua.

Kyllä tuli mittään, Kaaderilaulajien ensimmäiset 10 vuotta, Edita Prima Oy, Helsinki 2004, ISBN 951-98334-7-1. 108 sivua.

Kaaderit hei,hei hurraa, Kaaderilaulajat 20 vuotta 1994-2014, toim; ISBN 978-952-93-4159-7, 236 sivua

Laulut ja laulamiset, yhdessä Juha Kallialan kanssa. Kaaderilaulajien profiili konserttiohjelmien koosteena. Omakustanne, Jaettu laulajille, taltioitu Sibelius-Akatemian kirjastoon.

Kadettiveljeys, sanoitus Urpo Jokisen sävellykseen. Kaaderilaulajien ensimmäinen cd-levy Suomi on hyvä maa, KLCD-1 TEOSTO ncb, 1999, 4’26”. (kuva sivulla 1)

Herra ja hidalgo, sanoitus Urpo Jokisen sävellykseen. Kaaderilaulajien 10-vuotis-cd-levy Eessä seisten, eellä mennen, ISRCFIKVL0400001-20 KLCD-2, 2004, 1’45”.

Soomepoisid – Suomen pojat, sävellys ja sanat. Vironkieliset sanat Helja Kirber ja Matti Kuula. 18.9. Kaaderilaulajien 20-vuotis-cd-levy Kaaderit hei, hei hurraa! KLCD-5 ncb, 2014,2’27”.

Officialia –Upseerin taival, sanoitukset Urpo Jokisen 3-osaiseen sävellykseen, osat:  I. Vuosisatojen kertomaa, 2. Herra ja Hidalgo, 3. Katseet eteen päin.

Viikkokolumnit Vaasa-lehdessä (12.5.1982  – 12.9.1984) ja Pohjalaisessa (18.9.1984 – 25.3.1993); yhteensä 274 kolumnia.

Kolumnit Reserviläinen-lehdessä (4/86 – 9-10/94)

Pertti Palos

On vaaralle alttiina syntymämaa. Suojeluskunta- ja lottatoiminta Hämeenlinnassa ja Hämeenlinnan maalaiskunnassa 1917-44. Karisto Oy. 1998, ISBN952-91-0246-1. 500 sivua.

Kirjoittaja Jaakko Korjus kuoli työn puolivälissä ja Palos, joka oli alusta alkaen ollut kirjatoimikunnan asiamies ja kirjoittajan ainoa virallinen avustaja, joutui tekemään maakunta-arkistossa varsinaisen tutkimustyön ja haastattelut seuraavien kahden vuoden aikana, organisoiden ja johtaen myös kirjan 1600 kappaleen myynnin.

 Kotokyläni Hirvijoki Kauhavalla. Muistelmia luvuissa IV, s 78 (Opintiellä), VIIII, s. 200 (Kylän yrittäjyyttä) ja XIV, s.321 (Muistelua kylän elämästä ja ihmisistä)  ISBN 978- 952- 92 – 1878 – 3. 384 sivua.

 Radio-ohjattavien ja moottorilla varustettujen maalilennokkien pääkouluttaja  Hämeenlinnassa 1988 – 2020. Koulutus käsitti myös Panssariprikaatin maalilennokkien lennättäjät, joista useat saivat harrastuksesta ammatin.

Elja Puranen

Keski-Suomen pioneeripataljoona 1967 – 1987, Keurusprint Oy Kustannus Oy Otava, Keuruu 1987. ,225 sivua.

Pioneerivarikko 1940 – 1990, Keurusprint Oy Keuruu 1990, 176 sivua.

Pioneeriaselajin historia 1969 – 1993, LänsiSavo Oy Mikkeli 1995 ISBN 952-90-6502-7, 522 sivua.

Poikasotilaista sotilaspoikiin – Suojeluskuntien poikatyön ja Sotilaspoikajärjestön historia sekä perinnetyö vuodesta 1991 alkaen, Saarijärven Offset Oy 2001, ISBN 952-91-3761-3, 576 sivua.

Tahtoivat rauhaa – valmistautuivat sotaan. Suojeluskunta- ja lottatoiminnan taustaa ja elinkaarta Salon ja Lohjan seuduilla. Saarijärven Offset Oy 2015, ISBN 978-952-93-6222-6, 598 sivua.

Risto Repo

Kaatuneiden upseeerien patsas, joukkueenjohtajan malli Kalervo Kallion veistoksessa. Sijainti: RUK:n päärakennuksen edusta Haminassa. (kuva esim. RUK:n 60-vuotisjuhlakirjassa Ympyröiltä suomalaiseen yhteiskuntaan, s. 206).

Mikko Saukkonen

42,Kadettikurssi 50 vuotta. Kurssitapaaminen 5.-6.6.2008. Kuvateos . Ifolor, 03/2009. 36 sivua. (kuva sivulla 1)

Pentti Seppo

Kaatuneiden upseerien patsas, taistelulähetin malli Kalervo Kallion veistoksessa. Sijainti: UK:n päärakennuksen edusta Haminassa. (kuva esim. RUK:n 60-vuotisjuhlakirjassa Ympyröiltä suomalaiseen yhteiskuntaan, s. 206.)

Veikko Stark

Luokasta luontoon, sivut 19-28, 51-95 ja 133-135, Suomen Latu ry. ISBN 951-9341-02-1. Kirjapaino Oma Ky, Jyväskylä  1988.

Näin se alkoi, eli sotilasurani ensi askeleet, juttu kurssikirjassa minne veikään askeleemme, sivut  180-181, copyright, 42. Kadettikurssi, ISBN 952-90-9822-7, RT – Print Oy, Pieksämäki 1988.

Evon Retkeilyalueen suunnitelma polku- ja vaellusreitteineen v. 1985.

Pentti Tikkanen

20 erä-, 39 sota-, 1 nuortenkirjaa, 5 romaania ja 9 muuta tuotantoa (äänikirjoja, artikkeleita).

Linkki Pentti H Tikkasen tuotantoon:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pentti_H._Tikkanen

Antti Uotila

Muistopaalu, -laatta ja -risti. Kauhavan Ojutjärvi, Esko Nurmisen koneen putoamispaikka.

Paljastettiin 16.8.2018. (kts. kuva)

Kalevi Usva

SOTATL  1978; Talvisodan historian 3. osa: Sodan taistelut Lieksan suunnalta Petsamoon. S 191 -344 .

Muotokuva, taiteilija: Ulla Bäckman. Sijainti MPKK, Santahamina.

Mikko Virrankoski

Rovaniemen veteraanit 1939 – 1945, julkaistu 2005. toimituskunnan sihteeri ja kirjan päätoimittaja. Kirjassa on tiedot 700 sankarivainajasta ja 5 300 veteraanista. Kirjan painos 3 000 kpl.

Isä, älä jätä – Lapin sotaorvot kertovat,  2007, yhdessä vaimoni Marjatan kanssa. Kirjassa on 63 lappilaisen sotaorvon kertomus, jonka me olemme käsitelleet kirjaa varten. Julkaisija oli Lapin sotaorvot ry, painos 1 300 kpl.

Ikävä isää 2 – Lapin sotaorvot ry 20 vuotta, 2022, teksti Mikko , taitto ja kuvat Marjatta Virrankoski. Painos 300 kpl.

Muonio ja muoniolaiset sotien pyörteissä 1939 – 1945, 1989, toimituskunnassa ja Tiedot 91 sankarivainajasta,  luvut Muoniolaisia Talvisodassa ja Muoniolaisia Jatkosodassa.

Muoniolaiset isänmaata puolustamassa 1939 – 1945, 1998,toimituskunta ja luku Jänkäjääkärien Jatkosota (JR 12:n taistelut) ja Tiedot 370 sotaveteraanista ja 130 lotasta.

Vapautemme turvaajat, Turtolan – Pellon veteraanit, 2001. Matrikkelitiedot ja luku Turtolan miesten sotataipaleilta.

Enontekiöläiset sodissa ja kotirintamalla 1939 – 1945, 2003, Matrikkelitiedot ja luku Enontekiön miesten sotataipaleilta.

Kallis ol maa, Ylitorniolaisten muistoja sodista. 2003, Matrikkelitiedot ja luku Ylitornion miesten sotataipaleilta.

Ilppo Voutilainen

Kadettikoulun päärakennus, repro lyijykynäpiirroksesta, Jaettu kurssin jäsenille 50-vuotislahjana. (kts. kuva)

Kurssin standaari ja viiri. Adressina tai 60-vuotislahjana kurssin jäsenille. (kts. kuva)

Kaartin Jääkärirykmentin logo.

Kadettikunnan logo. (HAAPANIEMI – HAMINA – HELSINKI).

Akvarelleja kirjassa 220 vuotta