35-vuotiskurssitapaaminen siirtyy vuodella

Kurssitapaaminen siirretään järjestettäväksi vuodella eteenpäin lauantaiksi 28.8.2021. Pääsyynä Puolustusvoimien linjaukset COVID-19 -pandemiaan liittyen. Tilat uuteen tapaamiseen on varattu Maanpuolustuskorkeakoululta Santahaminasta.

Kadettivääpeli